الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟
برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , نظر: 0 0 تاریخ نوشته:11 - مارس - 2020

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

الگوی مثلث یکی از انواع الگوهای مربوط به پیش بینی روند بازار بوده که با ترسیم خطوط در امتداد دامنه ی همگرایی های قیمت می توان آن را ترسیم کرد و نشان دهنده ی یک مکث در روند حرکتی می باشد . تحلیلگران تکنیکال الگوی مثلث را جزوه الگوهای ادامه دار طبقه بندی می کنند .

الگوهای مثلث به درستی نام گذاری شده اند زیرا حرکت خطوط قیمت در نهایت تشکیل یک یا چند مثلث را می دهند . این الگوها در صورتی که به درستی تشخیص داده شوند ، نشان دهنده ی حرکت ادامه دار قیمت خواهند بود . با توجه به روند حرکتی قیمت و شکل گیری مثلث ها ، آن را در سه دسته تقسیم بندی می کنیم : مثلث های صعودی ، نزولی و متقارن .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟

انواع مثلث ها :

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟ مثلث صعودی (Ascending Triangle) : همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید مثلث صعودی زمانی شکل میگیرد که قیمت بتواند ضلع بالایی مثلث را با پشتوانه ی حجم بازار به سمت بالا شکست دهد ، در این صورت این الگو بیانگر روند صعودی بازار می باشد . توجه داشته باشید که در شکل گیری این نوع مثلث باید سقف های روند قیمت یکسان بوده و تشکیل یک خط افقی (ضلع بالایی مثلث) را بدهند ، همچنین کف های روند قیمت نیز باید به مرور افزایش پیدا کنند (یعنی قیمت باید کف های بالاتری را در هر مرتبه بزند) . در انتهای مثلث مشاهده می کنید که قیمت الگو را به سمت بالا شکسته است . بنابر ضلع بالایی مثلث که قبلا یک مقاومت محسوب میشد ، اکنون به یک حمایت تبدیل شده است .

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟ مثلث نزولی (Descending Triangle) : مثلث نزولی یک نسخه معکوس از مثلث صعودی است و یک الگوی ریزشی محسوب می شود . در این مثلث خط روند پایین باید به صورت یک خط افقی باشد و نقاط پایین همگی در یک راستا باشند . سقف های قیمت نیز باید به صورت مورب کاهش داشته باشند . زمانی که قیمت به انتهای این مثلث نزدیک می شود ، با یک ریزش ناگهانی از ضلع پایینی مثلث خارج می شود و روند نزولی آغاز می شود . بنابر ضلع پایینی مثلث که قبلا یک حمایت محسوب میشد ، اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است .

 

الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟ مثلث متقارن (Symmetric Triangle) : این نوع مثلث از یک خط بالایی مورب در حال سقوط و یک خطپایینی مورب در حال صعود تشکیل می شود . زمانی که قیمت به انتهای مثلث نزدیک می شود ، امکان دارد که با یک جهش ، خط مثلث را به سمت بالا قطع کرده و روند صعودی را در پیش گیرد و یا با یک ریزش ، خط مثلث را به سمت پایین قطع کرده و روند نزولی را در پیش گیرد .

کاربران باید حجم بازار و بسته شدن الگوی مثلث (Triangle) چیست ؟حداقل دو کندل بالای خط بالایی مثلث را در نظر داشته باشند تا بتوانند تغیر روند را تایید کنند تا وارد یک تله نشوند . توجه داشته باشید که مثلث های متقارن تمایل دارند به آن سمتی از مثلث خارج شوند ، که قبل از این وارد آن شده اند ، یعنی اگر اولین ورود یک خط روند به یک مثلث متقارن ، با صعود همراه بوده ، در انتها نیز مثلث را به سمت بالا خواهد شکست .

اشتراک گذاری این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.